آدرس :

کاشان خیابان فاضل نراقی روبروی سراه علوی

خانه معماران کاشان

شماره تماس :

۰۳۱۵۵۴۵۰۰۱۷

۰۳۱۵۵۴۶۸۴۴۴

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر برای انجمن صنفی معماران، بَنایان و کارگران ساختمانی شهرستان کاشان محفوظ می‌باشد « گروه طراحی ثناوب »

نرخ نامه تاسیسات ساختمانی